Pietweg 5

WOLPHAARTSDIJK
Huurprijs: € 1.750,- p.m. (21% BTW)

Omschrijving

Op een bijzondere plek nabij "De Piet" kunnen wij namens onze opdrachtgever een bedrijfsruimte met kantoor, groot buitenterrein en verdere aanhorigheden gelegen te huur aanbieden. Het pand is gelegen in het buitengebied van Wolphaartsdijk aan een doorgaande weg en vlakbij het water De Piet en Vliegveld Midden Zeeland. Het pand en de locatie is ideaal geschikt voor opslag of dagrecreatie.

Technische omschrijving
Het betreft deels een gemetselde in staalconstructie gerealiseerde bedrijfsruimte. Het dak is van aluminium profiel en aan de onderzijde geïsoleerd. De vloer van de kantoorruimte is van beton en belegt met diverse materialen. De vloer van de bedrijfsruimte is een zandbed belegt met tegels of stelconplaten. De entresol in de bedrijfsruimte is middels een vaste trap bereikbaar. Dit geldt ook voor de 1e verdieping van de kantoorruimte. De ramen en kozijnen zijn voornamelijk van hardhout met deels dubbele beglazing. De bedrijfsruimte heeft de beschikking over houten schuifdeuren.

De ruimten worden traditioneel verlicht. De kantoorruimte wordt verwarmd middels een aircosysteem, welke ook koelt in de zomer. Het warmwater is afkomstig van een boiler. In de bedrijfsruimte zijn een doucheruimte, kantine en toiletruimten gerealiseerd. In de kantoorruimte is een keuken geïnstalleerd met inbouwapparatuur. Het pand is aangesloten op water, riolering en elektra. Het terrein is deels afgesloten met hekwerk. Een groot gedeelte van het terrein is beklinkerd of voorzien van asfalt. Het buitenterrein wordt verlicht.

Bereikbaarheid en ligging
Gelegen nabij natuurgebied de Piet en Vliegveld Midden Zeeland. Goed bereikbaar via de Pietweg/Muidenweg en vliegveld.

Bestemming
Bestemmingsplan Buitengebied 2010 (2-6-2011 onherroepelijk) en enkelbestemming Natuur.
De voor "Natuur" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, primair bestemd voor:
a. het behoud en de versterking van natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, water en (primaire) waterlopen alsmede voor:
c.dagrecreatief medegebruik zoals strandbezoek, varen, wandelen, fietsen, paardrijden en verpozen;
d.visserij;
e.(vaar)wegen, paden, parkeervoorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

De gemeente Goes heeft onder voorbehoud van goedkeuring aangegeven om mee te werken om de bestemming te verruimen. Er mogen bedrijfsactiviteiten die voorkomen in milieucategorie 1 en 2 worden toegelaten en eventueel tot 3.1. In het nieuwe bestemming kan dit verder worden geformaliseerd.

Op het perceel rust de gebiedsaanduiding luchtaartverkeerzone -2.
Binnen de aanduiding "Luchtvaartverkeerzone-2" voor het vliegveld geldt dat nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart, zijn toegestaan met inachtname van het volgende:
a. het gaat om het opvullen van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing;
c. nieuwe geluidsgevoelige objecten zijn ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen.

Gezien de bestemmingen en berichtgeving van de gemeente is het gebruik als woning niet toegestaan.

Meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Oppervlakte
Oppervlakte:
Kantoorruimte (begane grond) 40 m² bvo
Kantoorruimte (1e verdieping) 24 m² bvo
Bedrijfsruimte (1e gedeelte) 150 m² bvo
Bedrijfsruimte (2e gedeelte) 200 m² bvo
Bedrijfsruimte entresol (2e gedeelte)40 m² bvo

De bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 454 m² en circa 423 m² VVO.
Het pand heeft een groot buitenterrein. Een groot gedeelte hiervan is beklinkerd.
Dit terrein bedraagt circa 700 m².
Onder- en overmaat zal niet in de huurprijs worden verrekend.

Huurprijs
Een maandelijkse huurprijs van € 1.750,- excl. BTW (in huidige staat)

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van vijf jaar met telkenmale vijf jaar verlenging. Eventuele afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst op de datum 1 jaar na datum ingangsdatum huurcontract aan de hand van het kalenderjaarcijfer volgens de consumentenprijsindex (C.P.I.), reeks "Alle huishoudens" (2015=100, danwel het meest recente basisjaar), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Kadaster
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Goes, Sectie M, nummer 309 en 4.325 m² groot.

Oplevering
Direct beschikbaar.

Huurovereenkomst
Verhuurder en huurder dienen de precieze inhoud van het te sluiten huurcontract nog nader met elkaar overeen te komen. Als onderlegger wordt gebruikt de modelhuurovereenkomst kantoorruimte in de zin van artikel 7:230 BW, Model ROZ 2015, met inachtneming van de in deze overeenkomst geformuleerde voorwaarden en enkele projectgebonden aanvullingen.

Bankgarantie/Waarborgsom
Een bankgarantie ter grootte van 3 (drie) maanden huur inclusief BTW ter nakoming van de verplichtingen. De bankgarantie dient voor de huuringangsdatum te worden gesteld. In plaats van een bankgarantie mag door huurder een waarborgsom worden gesteld. Over de waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van "Pietweg 5 te Goes". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.


Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.750,- p.m. (21% BTW)
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Bedrijfsruimte
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1972
Onderhoud binnen
redelijk
Onderhoud buiten
redelijk

Locatie

Ligging
landelijk gebied

Bedrijfshal

Oppervlakte
390 m²
Perceelopp.
4.325 m²
In units vanaf
390 m²
Voorzieningen
Pantry, Toilet

Kantoorruimte

Oppervlakte
64 m²
Verdiepingen
1
Voorzieningen
Airco

Terrein

Oppervlakte
700 m²

Foto's

Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5Pietweg 5

Kaart

Interesse?