Schuitvlotstraat 32

DOMBURG
Vraagprijs: € 895.000,- k.k.

Omschrijving

Op een zeer prominente locatie gelegen, tegen de rand van het dorpscentrum, fraai vrijstaand pand met totaal 695 m2 eigen grond. Het oorspronkelijke deel is gebouwd in 1900 en in de jaren '60 van de vorige eeuw is het pand uitgebreid ten behoeve van het gebruik als bankgebouw. In 2004 is het pand gerenoveerd door de huidige gebruiker Stichting VVV Zeeland. Het pand is in gebruik als kantoorruimte, spreekkamers, baliefunctie en inspiratiepunt voor Domburg en de omgeving. Op de begane grond is circa 410 m2 BVO beschikbaar en de verdieping biedt ongeveer 175 m2 BVO. Het perceel kent 4-5 parkeerplaatsen op eigen terrein. Een aantal parkeerplaatsen voor het pand zijn middels een gedoogvergunning in gebruik bij VVV en eigendom van de gemeente Veere. Aan de achterzijde van het pand is de patio ingericht als personeelsruimte. Er zijn totaal 4 entrees in het pand. Het pand is modern geoutilleerd ten behoeve van het gebruik als kantoorruimte en baliefunctie. Er zijn eventueel ook mogelijkheden voor herontwikkeling van het pand, danwel de locatie.

Ligging en bereikbaarheid
Uitermate strategische ligging aan de rand van het bruisende centrum van deze badplaats Domburg. Door de ligging op de hoek van de Schuitvlotstraat, Roosjesweg en Singel heeft de locatie een hoge attentiewaarde.

Bestemming
Bestemmingsplan 'Kom Domburg' van de gemeente Veere, d.d. 15-12-2011. De huidige bestemming is 'Kantoor, hier valt onder:
- kantoren;
- ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop': tevens voor het behoud van de molen Weltevreden als werktuig en als beeldbepalend
cultuurhistorisch waardevol element;
- ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens voor dienstverlening;
- bedrijfswoningen, daaronder begrepen de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
- bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen en nutsvoorzieningen.

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
- per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan;
- het verhuren van kamers in bedrijfswoningen door particulieren is toegestaan, voor zover dit rechtstreeks samenhangt met en ondergeschikt is aan het
toegestane gebruik.

Het gebruik van een aan- of uitbouw of een bijgebouw voor recreatief nachtverblijf is toegestaan bij een bedrijfswoning, met inachtneming van de volgende regels:
- de oppervlakte bedraagt ten minste 22 m² en ten hoogste 40 m²;
- op het bouwperceel dient een woning aanwezig te zijn, die krachtens het bestemmingsplan op de betreffende gronden toelaatbaar is.
Per bouwperceel is ten hoogste één aan- of uitbouw of bijgebouw voor recreatief nachtverblijf toegestaan.

De bestemming omzetten naar Recreatie-Verblijfsrecreatie behoort, gelet op het Hoofdlijnenprogramma van het college van B&W, niet tot de mogelijkheden. Het omzetten naar woning(en) is bespreekbaar, maar alleen voor permanente bewoning, waarbij de hiervoor gemelde regels inzake recreatief nachtverblijf eveneens van toepassing zijn. Maatschappelijke functies zoals een huis- of tandarts zijn eveneens bespreekbaar.

Indeling
Begane grond: hoofdentree met baliefunctie, interactieve ruimtes, toiletten, keuken/pantry, 3 kantoorruimtes, berging en toegang naar de patio.
Verdieping: 2 trapopgangen, 1 opgang met toegang naar 2 kantoorruimtes en 1 opgang naar een kantoortuin en 2 separate kantoorruimtes, toiletten en kleine pantry.

Voorzieningen
Elektra-aansluiting
CV-installatie met radiatoren
Airconditioning
Alarminstallatie
Bliksemafleiding-installatie
Inbouwverlichting
Keuken
4 toiletten
Patchkast
Parkeergelegenheid op eigen terrein mogelijk

Kadastrale informatie
Gemeente Domburg, sectie F, nummer 1901, 695 m² groot. Er zijn geen privaatrechtelijke bijzonderheden bekend.

Richtprijs
€ 895.000,-- kosten koper.

Onderhoud
Het pand vertoont op diverse plaatsen sporen van enig achterstallig onderhoud. Het casco van het pand is goed te noemen.

,As is, where is'
Het object wordt 'As is, where is' verkocht. Koper aanvaard alle risico's van dien.

Omzetbelasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd over de verkoop en koop van dit pand wel overdrachtsbelasting 6%.

Bankgarantie
Een zekerheidsstelling van 10% van de overeengekomen koopsom bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Oplevering
Uiterlijk 31 december 2020.

Kijkmiddag-/avond
Er wordt respectievelijk een kijkmiddag en een kijkavond georganiseerd op:
Vrijdag 21 augustus 2020 van 11.00 tot 13.00 uur
Donderdag 27 augustus 2020 van 19.00 tot 21.00 uur

U bent vrij om op deze momenten te komen bezichtigen. Bij extra aanmeldingen wordt er nog een derde kijkmiddag-/avond georganiseerd.

Overige van belang zijnde informatie
-In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper;
-Verkoper verleent met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Schuitvlotstraat 32 te Domburg". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 895.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Kantoorruimte
Soort bouw
bestaande bouw
Onderhoud binnen
goed
Onderhoud buiten
redelijk, goed

Locatie

Ligging
winkelgebied stadscentrum

Kantoorruimte

Oppervlakte
585 m²
Perceelopp.
695 m²
Verdiepingen
2
Voorzieningen
Pantry, Toilet, Verwarming, Airco
In units vanaf
585
Turn key
nee

Parkeren

Niet overdekt
5

Foto's

Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32

Plattegronden

Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32Schuitvlotstraat 32

Kaart

Interesse?