van der Biltplein 1

HEINKENSZAND
Vraagprijs: € 1.495.000,- k.k.

Omschrijving

Op een prachtige locatie, midden in de kern van dit grote dorp bieden wij namens onze opdrachtgever dit fraaie kantoorpand aan. Het pand is onder architectuur gebouwd met stijlvolle lijnen die recht doen aan de locatie als hart van het dorp. Heinkenszand kent veel voorzieningen, zoals een ruim aanbod detailhandel, supermarkt, bibliotheek, bouwmarkt en de basis zorgvoorzieningen, alsmede een basisschool. Het object is momenteel in gebruik als kantoorpand bij een regionale woningcorporatie. Het oorspronkelijke bankgebouw is in 2010 volledig aangepast aan de wensen van de huidige gebruiker. Het pand is oorspronkelijk gerealiseerd in 1998. Het onderhoud is zeer goed en het heeft energielabel A. Het pand kent een royale entree met (voormalige) baliefunctie en een wachtruimte voor klanten. Op de begane grond zijn kantoorruimtes, vergaderruimtes, spreekkamers, toiletvoorzieningen, pantry en een archiefruimte. De eerste verdieping van het kantoordeel is ingedeeld in kantoor- en overlegruimtes en heeft een nette vide. De tweede verdieping is ingericht als bedrijfskantine met keuken en toiletvoorzieningen. Tevens is hier een deel van de technische ruimtes en toiletvoorzieningen. Alle verdiepingen zijn bereikbaar met trappen en lift.

Het buitenterrein bij dit pand is zeer beperkt. Er zijn geen eigen parkeerplaatsen. Er kan onbetaald geparkeerd worden in de openbare ruimte. Direct voor het pand zijn 8 parkeerplaatsen gemarkeerd. De huidige gebruiker huurt op 100 meter afstand 11 parkeerplaatsen van de gemeente. Onder voorwaarden zijn deze parkeerplaatsen voor de nieuwe gebruiker eveneens te huren.

Ligging en situatie
Midden in het dorpscentrum en nabij alle voorzieningen. De directe omgeving kenmerkt zich nu door kantoorruimte, maatschappelijke gebouwen, detailhandel, woningen, horeca, ontmoetingscentrum, sportschool, een kerk en openbaar groen. De locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg en is tevens een uitstekende uitvalsbasis naar de doorgaande wegen in Zuid-Beveland.

Bestemming
De huidige bestemming binnen het bestemmingsplan Kern Heinkenszand, d.d. 02-10-2014, is "Centrum". De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel en dienstverlening, horecabedrijven, als bedoeld in categorie 2b van de als bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Horeca-activiteiten, kantoren, kleinschalige bedrijfsactiviteiten als bedoeld in categorie 1 van de als bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, wonen, tuinen, erven, paden, verhardingen, wegen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

Daarnaast kent de locatie de sub-bestemming 'Waarde-Archeologie-1'. De voor 'Waarde _ Archeologie _ 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende bestemmingen(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de ter plaatse in de grond aanwezige of verwachte archeologische waarden, waarbij geldt dat de bestemming 'Waarde _ Archeologie _ 1' prevaleert boven de andere aldaar geldende bestemming(en).

In overleg met de gemeente is het eventueel mogelijk om de bestemming Maatschappelijk toe te voegen op het perceel, een en ander afhankelijk van het beoogde gebruik. Niet elk gebruik binnen de bestemming Maatschappelijk is toegestaan.

Privaatrechtelijke aspecten
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AH, nummer 4322, grootte 1.200 m2. Er zijn thans geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Bodemonderzoek
In het verleden is er op het terrein ten behoeve van de bouw in 1998 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere aantekeningen ten behoeve van dit perceel.

Oppervlaktes
In de bijlagen zijn de plattegronden opgenomen, die de indeling van het pand grotendeels weergeven. De oppervlakten van de diverse onderdelen zijn als volgt op basis van het bruto vloeroppervlakte: begane grond totaal 914 m2 BVO (853 m2 VVO), eerste verdieping 427 m2 BVO (357 m2 VVO) en de tweede verdieping heeft 249 m2 BVO (166 m2 VVO).

Onderhoud
Het pand verkeert in het algemeen in een goede staat van onderhoud ten behoeve van het huidige gebruik. De installaties worden op periodieke basis onderhouden en gekeurd.

Bouwaard materialen en constructie
Ruwbouw:
- De vloeren zijn van beton;
- Muren betreffen metselwerk (spouwmuren);
- Dak is bedekt met bitumineuze dakbedekking;
- Aluminium kozijnen bezet met isolatieglas.

Afbouw:
- Deels parket, deels tapijtvloer;
- Muren deels gestuct / spack;
- Systeemplafonds.

Installaties:
- Kohne lift (1997, 8 persoons);
- Remeha CV-ketel (23 jaar oud);
- Warmteafgifte middels radiatoren
- Luchtbehandeling;
- Topkoeling;
- 22 zonnepanelen
- Rookmelders;
- Vluchtrouteaanduiding;

,As is, where is'
Het object wordt 'As is, where is' verkocht. Koper aanvaardt alle risico's van dien.

Vraagprijs
€ 1.495.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd over de verkoop en koop van dit pand wel overdrachtsbelasting 6%.

Bankgarantie
Een zekerheidsstelling van 10% van de overeengekomen koopsom bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Oplevering
In onderling overleg.

Overige van belang zijnde informatie
-In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper;
-Opdrachtgever verleent met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeen¬komst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Van der Biltplein 1, Heinkenszand". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen (op te vragen bij de makelaar)
Kadastraal schetsplan
Bestemmingsplankaart en voorwaarden
Tekeningen/plattegronden
Fotobladen

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.495.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Kantoorruimte
Soort bouw
bestaande bouw
Onderhoud binnen
goed
Onderhoud buiten
uitstekend

Locatie

Ligging
overig

Kantoorruimte

Oppervlakte
1.590 m²
Perceelopp.
1.200 m²
Verdiepingen
3
Voorziengen
Kamerindeling, Liften, Pantry, Systeemplafond, Toilet, Verwarming, Topkoeling
In units vanaf
1590
Turn key
nee

Foto's

van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1van der Biltplein 1

Kaart

Interesse?