Van Doornestraat 0ong

GOES
Verkocht

Van Doornestraat 0ong

4462EX GOES Verkocht
730 m² oppervlakte

Omschrijving

Wilt u als ondernemer naar eigen wens een bedrijfspand realiseren? Of heeft u interesse in ontwikkeling van bedrijfsunits? Dit is mogelijk op deze goed ingerichte kavel aan de van Doornestraat te Goes.
Het bedrijventerrein is gelegen aan de rand van het centrum en heeft tevens een goede bereikbaarheid vanaf de A58. Voor kleine ondernemers en mkb'ers door geringe beschikbaarheid van gronden een unieke kans!

Object
De kavel heeft een perceeloppervlakte van circa 730 m². De kavel is gelegen aan de van Doornestraat met een eigen toegangsweg. Op de kavel kan een bedrijfspand worden gebouwd met een maximum bebouwingspercentage van 80%. Het pand mag een maximum bouwhoogte hebben van 15 meter en een maximum goothoogte van 10 meter. Verkrijgen omgevingsvergunning gebeurt door en voor risico van koper.

Kadaster
Gemeente Goes, sectie C, perceel 4879 grootte 730 m².

Afwijking kadastrale grenzen
In de praktijk wijkt de perceelsgrens iets af met de kadastrale kaart. Hier is met het "buurperceel" sectie C perceel 4879 een onderhandse afspraak over gemaakt. Een afschrift van deze afspraak wordt bijgevoegd in de dataroom.

Veiligheidszone BEVI
Op een deel van het perceel is de aanduiding Veiligheidszone BEVI van toepassing. Dit houdt in dat er ten behoeve van een te hoog veiligheidsrisico in deze zone op het bedrijventerrein geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten worden toegestaan.

Bodem
Een bodemonderzoek van Antea d.d. 9 maart 2016 is bijgevoegd in de dataroom. De grond is geschikt voor bebouwing binnen kwaliteitsklasse industrie.

Koopvoorwaarden
Aansluitingen nuts en riool voor rekening van koper. Het perceel wordt in huidige staat "as is" met de aanwezige klinkerbestratingen geleverd. Een concept van de akte van levering is bijgevoegd in de dataroom.

Notaris
De verkoop en inschrijving zullen geschieden via Meijling en Sarneel notarissen.

Eigen grond
De kavel wordt in volledig eigendom geleverd.

Bieden vanaf
€ 90.000,- k.k., op de koopsom is 8% overdrachtsbelasting van toepassing.

Levering
Uw gewenste leveringsdatum kan worden aangegeven op het biedingsformulier. De levering vindt uiterlijk plaats op 1 september 2022. De levering vindt plaats bij Meijling en Sarneel notarissen & adviseurs in Kapelle. De kosten voor de leveringsakte komen voor rekening van koper. De kosten zijn bijgevoegd in de dataroom. Tevens is een concept van de akte van levering bijgevoegd in de dataroom.

Belangrijke Data
Woensdag 13 juli 2022 12:00 sluiting van de inschrijving. Uiterlijk op deze datum dienen de volledig ingevulde biedingsformulieren te zijn ingeleverd bij notaris Meijling en Sarneel te Kapelle.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor tot definitieve gunning, Zonder opgaaf van redenen.

Bestemmingsplan
Bedrijventerrein de Poel, d.d. 27-06-2013
Enkelbestemming: Bedrijventerrein met functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
De voor "Bedrijventerrein" (BT) aangewezen gronden zijn bestemd voor
het uitoefenen van a:
I.ter plaatse van de aanduiding (2): bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
II.ter plaatse van de aanduiding (3.1): bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
III.ter plaatse van de aanduiding (3.2): bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b.verhardingen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming, waaronder begrepen parkeervoorzieningen, verkeers- en verblijfvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishoudingen en nutsvoorzieningen;
c.detailhandel en kantoren als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
d.detailhandelbedrijven die gericht zijn op de verkoop van auto's, motorrijwielen, boten, caravans;
e.webshops;f.aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven.

De volledige bestemmingsplantekst en staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegevoegd in de dataroom. Toegang tot de dataroom is te verkrijgen via de makelaar. U kunt tevens www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen voor bestemmingsplaninformatie.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Van Doornestraat ong., Goes" De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status Verkocht
Aanvaarding in overleg

Bouw

Type Bouwgrond

Bouwgrond

Oppervlakte 730 m²

Niet gevonden wat u zocht?

Faasse & Fermont kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een geschikt pand.

Meer informatie
Meer informatie 0113-250555
Deel dit bedrijfspand

Kaart

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

    *
    *
    *
    *