Taxeren van een bedrijfspand: wat is dat en hoe werkt het?

Bedrijven 03 mei 2023
Wie een bedrijfspand koopt wil daarvoor natuurlijk niet te veel betalen. Bovendien kun je alleen een financiering aanvragen als officieel vaststaat wat de waarde van het pand is. In die gevallen laat je een taxatie van het bedrijfspand uitvoeren. In dit artikel leggen we uit wat dat precies inhoudt, waar we op letten tijdens de taxatie en hoe we dat op kantoor verder uitwerken.

Wat is een taxatie?


De taxatie van een bedrijfspand is een officiële en actuele waardebepaling. We meten en berekenen, voor een betrouwbare inschatting van de waarde van het pand.

We voeren taxaties uit voor vastgoed in met name Zuidwest-Nederland. Dat doen we voor ondernemers die een pand inzetten voor eigen gebruik of als belegging (voor de verhuur).

Dus heb je een waardeberekening nodig voor een winkel, kantoor, opslagruimte of de realisatiewaarde voor een nieuwbouwobject? Dat is waar we sterk in zijn. We voeren de taxaties uit voor beleggers, banken, accountants, gemeenten, corporaties, zorginstellingen en bijvoorbeeld non-profit-instellingen.

Waarom laten taxeren?


We noemden al een paar van de mogelijke doelen van een taxatie. De meeste bedrijven die een pand laten taxeren doen dat om het aan te kopen of te verkopen. Toch is er meer mogelijk op basis van de taxatie van een bedrijfspand:

  • Aankoop of verkoop van een bedrijfspand

  • Financiering van een bedrijfspand

  • Verbouwing van een bedrijfspand

  • Verhuren van een bedrijfspand

  • Voor de gebouwenverzekering

  • Voor de fiscus, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of overlijden

  • Ter ondersteuning van de jaarrekening of balanswaardering.


In alle bovenstaande gevallen zijn onze taxaties geschikt. Wij doen een actuele en reële waardebepaling, waarbij we altijd rekening houden met de eisen en richtlijnen die de bank of een andere betrokken partij stelt.

Bedrijfspand taxatie: hier kijken we onder andere naar


Een bedrijfspand taxatie houdt rekening met veel verschillende factoren en invloeden. Ze bepalen mede de waarde van het pand. Wij creëren een compleet plaatje van zowel het pand als de omgeving en andere invloedrijke factoren. Op basis daarvan bepalen we de actuele en reële waarde, die we rapporteren in het taxatierapport. We houden onder andere rekening met de onderstaande zaken.

Het onderhoudsniveau


Heel belangrijk voor de waarde van een bedrijfspand is het onderhoudsniveau. Is het onderhoud steeds tijdig uitgevoerd en is dat op de juiste manier gebeurd? Bij achterstallig onderhoud of aankomend (groot) onderhoud heeft dat veel invloed op de waarde van het pand.

Bouwkundige zaken


De bouwkundige zaken gaan zowel over de constructieve basis en daarmee de degelijkheid van het pand als de eventuele gevolgen van onderhoud. Het pand moet bouwkundig in orde zijn en voldoende toekomstwaarde hebben. Een bouwkundig sterk object heeft een hogere waarde, omdat je daar letterlijk en figuurlijk op kunt bouwen.Perceelsgrenzen


De perceelsgrenzen van het bedrijfspand bepalen het totale oppervlakte. We rekenen met het aantal vierkante meters van het perceel, net als met de vierkante meters van het pand zelf. De combinatie van die waarden geeft een goede basis voor de waarde van het bedrijfspand. Uiteraard houden we in aanvulling daarop rekening met onder andere de overige aspecten die we hier benoemen.

Mogelijke erfdienstbaarheden


Is er sprake van een recht van overpad of van andere erfdienstbaarheden? Die hebben invloed op de waarde van een bedrijfspand, dus daar houden we rekening mee. We zoeken uit welke erfdienstbaarheden er gelden en welke afspraken er precies zijn gemaakt, om verrassingen daarover te voorkomen.

Ligging en bereikbaarheid


Het bedrijfspand én de omgeving hebben invloed op de totale waarde. Dat laatste heeft bijvoorbeeld te maken met de voorzieningen die er in de omgeving beschikbaar zijn. Dus ligt er een snelweg met een afrit in de buurt, is het station dichtbij en bevindt het pand zich op een bedrijventerrein of in de buurt van een winkelcentrum? Al die aspecten zijn van invloed op de waarde, dus daar houden we rekening mee als we een bedrijfspand taxeren.

Aanwezige voorzieningen


Welke voorzieningen en installaties zijn er aanwezig? Heeft het bedrijfspand bijvoorbeeld krachtstroom, een overheaddeur, kraanbanen of loadingdocks? Of heeft de kantoorruimte een systeemplafond, verlichting, databekabeling, toiletteren, pantry of glazen wanden? Al deze zaken zijn van invloed en nemen we mee in de waardeberekening.

Het energielabel


Het energielabel wordt steeds belangrijker voor bedrijfspanden. Kantoorgebouwen moeten bijvoorbeeld minimaal Energielabel C hebben. Voor andere panden geldt ook dat een beter energielabel een (flinke) bijdrage levert aan de waarde van een pand. Dat is zowel vraaggestuurd (steeds meer ondernemers zoeken een energiezuinig bedrijfspand) als heel praktisch: een zuiniger bedrijfspand verbruikt minder energie en is op de lange termijn dus een betere investering of keuze.

Milieuaspecten


Ten slotte houden we tijdens een taxatie van een bedrijfspand rekening met andere milieuaspecten. Het gaat bijvoorbeeld om eventueel aanwezige asbest, net als een verontreiniging van de grond of een (septische) tank die nog in de grond aanwezig is. Dit heeft allemaal invloed op de waarde van het bedrijfspand.

Uitwerken op kantoor


Onze taxateur voor bedrijfsonroerend goed doet een opname, meet alle belangrijke waarde en verzamelt op die manier alle relevante en belangrijke informatie voor de taxatie. Dat werken we op kantoor vervolgens tot in detail uit.

We werken alle informatie uit volgens de richtlijnen en standaarden die gelden voor de taxatierapporten die we opstellen. Op die manier zorgen we voor een rapport dat klopt met de richtlijnen en eisen van bijvoorbeeld de bank, als het gaat om een financiering voor een pand.

Wij vertellen je graag meer


Wil je meer weten over de taxatie van een bedrijfspand? Neem contact met ons op. De kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend. Als er kosten aan verbonden zijn geven we je dat altijd vooraf aan.
Gerelateerde berichten