Winkelmarkt rapport 2023 – Regio-analyse Zuid-Nederland

Bedrijven 19 dec 2023

Grote beleggers accepteren eerder leegstand


In de regio Zeeland speelt toerisme een rol in de branchering en aantrekkelijkheid van de kleinere kernen. Steden met een aantrekkelijke historische binnenstad zoals Middelburg doen het goed, constateert Paul Fermont. In andere plaatsen is er relatief meer leegstand, waar gemeentes tegen strijden. ‘Wonen boven winkels is een positieve ontwikkeling die ook de leefbaarheid ten goede komt.’

Combinatiebezoek dagjesmensen
‘De grote steden in Zeeland zijn Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen, en daarnaast is er nog een aantal kleinere kernen
waarvan Sluis en Hulst het belangrijkste zijn voor de retailmarkt. Die laatste twee hebben een relatief groot winkelareaal, dat grotendeels gestoeld is op het toerisme, van met name Belgen maar ook andere toeristen. Terneuzen en Vlissingen zijn de grootste steden maar daar zie je gelijk ook de grootste problematiek. Middelburg en Goes zijn van origine echte handelssteden, waarbij Goes wat minder presteert dan Middelburg. Richting Brabant zijn wij vooral actief in Bergen op Zoom en Roosendaal, steden met behoorlijke problematiek met de detailhandel. Er is veel leegstand en elke gemeente probeert op zijn eigen manier naar oplossingen te zoeken.’

Mooie oude panden
Uit leegstandsonderzoek blijkt dan ook een grote grilligheid in leegstand tussen de verschillende plaatsen. Waarbij Middelburg het bij ons verreweg het beste doet. Dat heeft ook te maken met de aantrekkelijkheid van de binnenstad, met mooie oude panden. Het centrumgebied is goed gevuld, evenals de complementaire Mortiereboulevard, een populaire PDV-locatie met een heel breed aanbod. Ik vermoed dat mensen van buiten Middelburg, de dagjesmensen, vaak een combinatiebezoek maken tussen de PDV-locatie en de binnenstad, hoewel altijd wordt geroepen dat combinatiebezoeken bijna niet bestaan.’

Aanloopstraten saneren
‘Middelburg heeft een gezonde frictieleegstand terwijl Terneuzen kampt met een forse 26 procent leegstand. Dat komt vooral door verkeerde keuzes in het verleden, waarbij er veel strekkende meters aan winkelwand is bijgekomen. De loopafstanden zijn veel te groot geworden. Gemeenten die kampen met leegstand proberen vooral te saneren in de aanloopstraten. Ik ben zelf betrokken bij de sanering van een ABC-complex in Terneuzen naar woningbouw, horeca en een hotelfunctie. Daarbij praat je niet over opbrengsten, maar over compenseren van het verlies. Wat ik zie in binnensteden waar grote beleggers actief zijn dat die vaak liever leegstand accepteren waardoor hun balanswaarde op peil blijft, dan te gaan zakken in huurprijzen. Dat zien we wel gebeuren in de regio, dat is een groot verschil met de grote steden. Je ziet daardoor meer langdurige leegstand terwijl de panden beter gevuld zouden kunnen worden als de huurprijs zou worden verlaagd.’

Verdieping levert geld op
‘Een andere belangrijke ontwikkeling in onze regio is het ontwikkelen van woningen boven winkels, waardoor de verdieping ook geld gaat opbrengen. Desolate locaties worden zo bovendien weer aantrekkelijk en bieden meer levendigheid in de binnensteden. Soms met subsidie vanuit de gemeente, er wordt ook met private equity in geïnvesteerd. Dat zijn positieve ontwikkelingen voor de leefbaarheid én het woningtekort in veel plaatsen.

Bovenstaand artikel maakt onderdeel uit van het NVM Business winkelmarkt rapport 2023. Het volledige rapport kunt u hier lezen: NVM Business Winkelmarkt rapport 2023
Gerelateerde berichten