Pykeswegje 0ong

GOES
Verkocht

Pykeswegje 0ong

4462PC GOES Verkocht

Omschrijving

Te koop
Op een unieke locatie gelegen perceel bouwgrond, tegenover het streekziekenhuis en een aan een doorgaande weg. Het perceel is ca. 1.795 m² groot en biedt brede bebouwingsmogelijkheden alsmede gebruiksmogelijkheden. Het perceel ligt pal bij de stoplichten van het ziekenhuis en is mede daardoor uniek als zichtlocatie.

Locatie
Goes is het stadscentrum van de regio en tevens een groot economisch centrum in het hart van Zeeland. Er is een direct verzorgingsgebied van ca. 100.000 mensen en indirect ca. 150.000 mensen. De directe omgeving wordt gekenmerkt door bedrijven in de zorg (ziekenhuis en Emergis) en andere maatschappelijke functies.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen ten oosten van de nieuwe wijk Aria en is gelegen aan een doorgaande weg richting centrum en de Zak van Zuid-Beveland en het moderne bedrijventerrein De Poel 2. Er is sprake van een extra afslag op de A58 vrijwel direct bij het aangeboden perceel, waardoor de bereikbaarheid per auto zeer goed is. Het treinstation is gelegen op 10 fietsminuten en een busstation op 5 minuten loopafstand.

Omschrijving percelen grond
De grond wordt geleverd in bouwrijpe staat, zowel in fiscale als juridische zin. Een gedeelte van het terrein (310 m²)is in de vorm van een soort mandeligheid aan de eigenaren (kerk en onderhavig perceel) toebedeeld.
Parkeren
Parkeren dient te gescheiden op het eigen terrein, waarbij een norm geldt dat er per 50 m² BVO 1 parkeerplaats op het terrein aanwezig dient te zijn. Middels een erfdienstbaarheid is een afspraak gemaakt met de naastgelegen kerk dat er over en weer, op gezette tijden, van elkaars parkeerfaciliteit gebruik gemaakt kan worden.

Bestemming
De aangeboden percelen vallen onder het bestemmingsplan Aria uit 2017, bestemming "Gemengd". De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteit, voorzover deze voorkomt in de categorieën 1 en 2 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. kantoren, met dien verstande dat het maximaal bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 200 m²;
c. maatschappelijke en culturele voorzieningen;
d. parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

Bouwregels:
Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:
a. hoofdgebouwen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
d. bedrijfswoningen, ten hoogste één per bedrijf.

Voorbehoud
Deze aanbieding is onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper.

Prijs
De koopprijs bedraagt € 695.000,-- exclusief BTW. Er is geen overdrachtsbelasting van toepassing. Notariskosten voor koper.

Bankgarantie/waarborgsom
Binnen 1 maand na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom te storten van 10% van de koopsom incl. BTW. In plaats van een waarborgsom mag koper ook een bankgarantie stellen.

Aanvaarding
Aanvaardig in overleg, op korte termijn mogelijk.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "'s-Gravenpolderseweg/ Pykeswegje te Goes". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status Verkocht
Aanvaarding in overleg

Bouw

Type Bouwgrond

Niet gevonden wat u zocht?

Faasse & Fermont kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een geschikt pand.

Meer informatie
Meer informatie 0113-250555
Deel dit bedrijfspand

Kaart

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

    *
    *
    *
    *